Vi borer i fjell, løsmasser og kombinasjonsmasser for etablering av nye rør

Vi borer i fjell, løsmasser og kombinasjonsmasser for etablering av nye rør

Våre metoder

Styrt boring

Styrt boring

Retningsstyrt boring i løsmasser gjør det mulig å etablere nye rør der graving ikke er ønskelig.

Hammerboring

Kombinasjonsboring

Her kan nye rør etableres i kombinasjonsmasser, morene og fjell uten å grave eller sprenge.

Fjellboring

Fjellboring

Horisontalboring er et skånsomt alternativ til sprenging når nye ledninger fremføres i fjell.

Tunellering

Tunellering

Tunnelering er en framgangsmåte for etablering av rør i store dimensjoner uten å grave.

Rørpressing

Rørpressing

Stålrør i større dimensjoner blir presset inn i grunnen, som et alternativ til graving.

Eksempler på oppdrag vi har utført

Aktuelle saker

God jul og godt nytt år fra Olimb Anlegg
Olimb Anlegg er miljøfyrtårn-sertifisert