Siste prosjekter

Eksempler på oppdrag vi har utført

Aktuelle saker

Hold deg oppdatert på nyheter, artikler og annet nyttig info.

FAQ

Styrt boring i løsmasser gir muligheten til å etablere nye rør uten behov for graving. Denne metoden bruker retningsstyrt boring for nøyaktig installasjon selv der graving ikke er ønskelig.

Kombinasjonsboring tillater etablering av nye rør i kombinasjonsmasser, morene og fjell uten å involvere graving eller sprenging. Dette gir en skånsom og effektiv løsning for rørlegging.

Horisontalboring i fjell er et skånsomt alternativ til sprenging når det gjelder å fremføre nye ledninger gjennom fjell. Metoden gir presis installasjon med minimal påvirkning på omgivelsene.

Tunnelering er en metode for å etablere rør i store dimensjoner uten behov for graving. Dette gir en effektiv løsning for prosjekter som krever store rør uten de ulempene som følger med graving.

Rørpressing innebærer å presse stålrør i større dimensjoner inn i grunnen som et alternativ til graving. Dette gir en skånsom, men likevel effektiv, installasjon av rør.

Pilotrørsboring ligner på styrt boring, men i stedet for pilotstenger, brukes pilotrør med en utvendig diameter på ca. 10 cm. Metoden gir presis installasjon og navigasjon for rørleggingsprosjekter.

Olimb Anlegg ble etablert av Kristian Olimb i Råde i 1957. Den innovative entreprenøren var en pioner innen metoder og utstyr for å etablere nye rør, og gjennom betydelige VA-entrepriser fikk selskapet solid fotfeste i bransjen.

I 1970 reiste Kristian Olimb til USA og hentet den første maskinen som kunne bore i løsmasser. Fire år senere anskaffet selskapet en stigort-maskin for boring av tunneler i fjell, og dette markerte lanseringen av grovhullsboring i fjell som et nytt spesialområde.

Siden etableringen har Olimb Anlegg kontinuerlig videreutviklet sin maskinpark og fagekspertise, spesialisert seg på å etablere hull og traséer for nye rør der graving ikke er mulig eller ønskelig. Dette har inkludert spennende NoDig-oppdrag, inkludert det store VA-prosjektet Midgardsormen i Oslo.

Vår hovedvirksomhet er å utføre boreprosjekter landsdekkende fra Råde, Østfold. Vi spesialiserer oss på ulike metoder, inkludert styrt boring, kombinasjonsboring, fjellboring, tunnelering, rørpressing, og pilotrørsboring.