Hjem  /  Boring  /  Kombinasjonsboring

Kombinasjonsboring

Her kan nye rør etableres i kombinasjonsmasser, morene og fjell uten å grave eller sprenge.

Les mer Kontakt

Om metoden

Kombinasjonsboring benyttes til etablering av nye rør i fjell og kombinasjonsmasser. Prinsippet er et hammerbor som slår og roterer horisontalt gjennom massene.

Et startrør i stål (varerør) festes til borekronen. Stålrøret fungerer som varerør for alle typer rør og kabler. Ved hjelp av høytrykksluft blir hammerboret drevet innover, og trekker med seg stålrøret. Flere stålrør skjøtes på startrøret i bakkant etter behov (lengde).

Etter hvert som stålrøret bores inn, blir massene skrudd eller blåst ut av borehullet. Med denne metoden etableres nye rør uten å grave eller sprenge.

 

Bruksområder

Kombinasjonsboring utføres i kombinasjonsmasser, morene og fjell.

 • Kombinasjonsboring egner seg godt for boring under veier, jernbane, flyplasser, bygninger, fabrikk-/industriområder, hage- og parkområder, fra land til sjø med videre
 • Forserer fjell, morenemasser, sprengstein og kombinasjoner av sand/leire og stein/fjell
 • Svært effektiv metode på steinholdige, harde masser og fjell, og kan med fordel benyttes på store dybder
 • Brukes i etablering av varerør for overvann-, spillvann- og vannrør, samt varerør for kabler og ledninger
 • Borer også rene fjellhull uten varerør
 • Metoden er ikke egnet for boring i bløt leire eller kvikkleire. Det kan heller ikke bores i armert betong, eller stålspunt/bjelker.

 

Kapasitet

 • Pilotstørrelsen ved kombinasjonsboring er på 165 mm. Opprømming skjer suksessivt fra 254 og opp til 850 mm
 • For boring med varerør i kombinerte og løse masser benyttes dimensjoner fra 273 mm til 813 mm. Andre dimensjoner kan bestilles.
 • Borelengder inntil 400 meter i homogent, stabilt fjell
 • I andre grunnforhold vurderes lengde ut ifra rørdimensjon og type masse
 • Borelengder med stål varerør er begrenset til 60-70 meter
 • Borerigg er i hovedsak beregnet for horisontal boring med fall inntil 40 grader

 

Fordeler

 • Trenger gjennom de fleste typer masser
 • Etablerer nye rør i fjell-/steinholdig grunn uten å sprenge
 • Krever liten plass til rigg (boregrop), og trenger ikke nødvendigvis mottaksgrop
 • Forserer store dybder og uforutsigbare grunnforhold
 • Kortere gjennomføringstid enn konvensjonell graving

 

Kjekt å vite

Det er viktig å vite om borekronen går fra løse masser til harde eller omvendt. Dette fordi tyngdekraften alltid er til stede. Borekronen vil alltid falle noe. Boringen må planlegges riktig. Dersom det skal benyttes varerør ved boring i kombinerte masser kan store friksjonsforhold oppstå. Fjellkvalitet, løse eller harde masser, bløte masser og rørdiameter vil påvirke maks borelengde, slitasje og inndrift. Det er også viktig å ta stilling til kvaliteten på varerøret, avhengig av bruksområdet.

Ved boring fra fjell til løse masser eller motsatt, må det benyttes varerør i stål. Ved endring i grunnforhold, må det tas spesifikke hensyn i forhold til fall og retning. Metoden er ikke egnet for boring i bløt leire eller kvikkleire. Det kan heller ikke bores i armert betong, eller stålspunt/bjelker.

Pilotstørrelsen ved hammerboring er på 165mm. Opprymming skjer suksessivt fra 254 og opp til 850mm. Andre dimensjoner kan bestilles. Lengder vurderes ut ifra grunnforhold og rørdimensjon. I homogent stabilt fjell, kan det bores ca. 400 meter. Lengder reduseres med økende borediameter, dersom det ikke benyttes varerør. For boring med varerør i kombinerte og løse masser, benyttes dimensjoner fra 273mm – 813mm. Borelengder med stål varerør, begrenses opp til 60 – 70 meter. Maskinen er i hovedsak beregnet for horisontal boring, med fall opp til 40 grader.

Hammer-boreriggen heises ned i en etablert boregrop eller lignende. Bunn boregrop etableres fra 0,80 til 1,30 meter lavere enn senter rør som skal bores. Boregropen skal alltid sikres etter gjeldende forskrifter. Andre sentrale punkter:

 • Gropen skal ha utløp for vann, eventuelt en pumpesump.
 • Det benyttes høytrykksluft for å drive bore-hammeren.
 • Boreriggen drives med eget hydraulisk aggregat.
 • Det benyttes et stål varerør som startrør. Dette røret festes til borekronen, som driver startrøret innover. Bak startrøret skjøtes det på med stålrør etter behov.
 • Bore-hammeren drar med seg stålrørene inn i hullet.
 • Etter hvert som det bores inn, skrus eller blåses massene ut av borehullet.
 • Ved gjennomboring demonteres borekrone og startrør fra varerørene bakenfor.
 • Startrøret og borekrone heises opp fra mottaksgrop. Lengder på startrør er ca. 2 – 3 meter.
 • Ved spesielle tilfeller der man ikke kan bore ut i mottaksgrop, må startrør og borekrone ligge igjen i bakken mot en tilleggskostnad.

Hindringer kan bestå av byggerester, armert betong, spunt, trevirke eller annen eksisterende infrastruktur. Løsning på hindringer kan være å trekke ut borepilot og navere, for så om mulig å identifisere hindringen. Stål varerør kan ikke trekkes ut av bakken, da dette vil skape setninger fordi massene er fjernet. Ytre påkjenninger eller endring av massenes hardhet, kan medføre retningsforandring. Løsning må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Boreriggens plassbehov er 3 x 9,5 meter. Riggen må plasseres på stabilt plant underlag, 0,8 – 1,30 meter under senter rør. Det settes av plass til 10 fots container med hydraulikk aggregat. Høytrykks luftpresse kan settes på litt avstand om nødvendig, inntil 75 meter. Det benyttes høytrykkskompressor. Det er også behov for plass til graver for å fjerne de borede massene, samt å heise inn nye stålrør.

Maskinen settes så nær boregropens vegg som mulig. Riktig og nøyaktig innstilling av maskinen er viktig, da dette vil være avhengig av kravet til avvik på boringen. Hvis borekronen kommer fra løse masser og inn på skrått fjell, kan avvik likevel oppstå fordi det er vanskelig for borekronen å få nytt ansett på skrått fjell. Det er viktig at borekronens hele diameter går i fjell. Det vil si at prosjektert linje må ha hele borekronen i fjell. Det er ikke mulig å bore med halv borekrone i fjell og halve i løsmasser, da den vil søke seg ut av fjellet.

Det er viktig at borekronens hele diameter går i fjell. Det vil si at prosjektert linje må ha hele borekronen i fjell.

Ved boring fra fjell til løse masser eller motsatt, må det benyttes varerør i stål. Ved endring i grunnforhold, må det tas spesifikke hensyn i forhold til fall og retning.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i Olimb Anlegg angående kombinasjonsboring.

Ta kontakt

Se også

 • Video
  Se video av styrt boring i løsmasser.

Prosjekter med kombinasjonsboring

Kontakt oss om kombinasjonsboring

Fyll ut kontaktskjema

Kontaktperson

Tor-Erik Olimb
Senior konsulent

(+47) 905 99 369
tor-erik.olimb@olimb-anlegg.no

Ring meg Send e-post