Hjem  /  Boring  / Pilotrørsboring

Pilotrørsboring

Pilotrørsboring minner i metode om styrt boring. I stedet for pilotstenger brukes pilotrør med utvendig diameter på ca. 10 cm.

Les mer Kontakt

Om metoden

Pilotrørsmetoden brukes til presisjonsboring og etablering av stålrør DN200-1200 i lengder opptil ca. 130 m. Brukes eksempelvis for selvfallsledninger med lite fall, ved kryssinger av vei og jernbane, langsgående i vei og fortau, m.v.

Installasjon

Metoden utføres i 2 faser. Først foretas en videostyrt gjennompressing/-styring av et pilotrør. Pilotrøret har doble vegger og optisk styresystem. Retningsbestemmelsen av boringen skjer ved frempressing med eller uten rotasjon. Borestrengen/rørene er stive, og det bores i rett linje. Bentonitt kan brukes etter behov. Det kreves en pressegrop med en rett bakvegg. Gropen fungerer som «mothold» for nødvendig pressekraft for framføring av pilotrøret.
Deretter kan det foretas en gjennompressing/-boring av stålrør i samme retning som pilotrøret.

Fordeler

  • Kan bore under grunnvannsnivå og i bløte masser.
  • Konkurransedyktig sammenlignet med tradisjonell rørlegging, hvor plassforhold, trafikale hensyn, miljøhensyn, leggedybde eller reetablering av overflaten er avgjørende faktorer.
  • Metoden har meget høy presisjon, og kan benyttes for selvfallsledninger med lite fall (ned til 1 ‰ fall).

Begrensninger

Boringen kan kun gjennomføres ved optisk styring / kontakt med borehodet, dermed kan det kun bores i rett linje.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i Olimb Anlegg angående pilotrørsboring.

Ta kontakt

Kontakt oss om pilotrørsboring

Fyll ut kontaktskjema

Kontaktperson

Tor-Erik Olimb
Senior konsulent

(+47) 905 99 369
tor-erik.olimb@olimb-anlegg.no

Ring meg Send e-post