Gjentok suksessen med åpen dag

Årets åpne dag ble like vellykket som fjorårets, med enda flere besøkende innom.

Fredag 8. september arrangerte vi åpen dag hos Olimb Anlegg for andre år på rad. Nok en gang fikk vi bekreftet at det er mange som vil se og lære om boring for etablering av rør.

I tre timer holdt vi verkstedområdet vårt åpent for alle som hadde lyst til å se nærmere på hva vi jobber med i Olimb Anlegg, og godt over hundre personer benyttet muligheten.

Uformelt og lærerikt

Som i fjor hadde vi lagt opp til et uformelt, hyggelig og lærerikt arrangement med god anledning til å stille spørsmål. Vi stilte ut borerigger, maskiner og utstyr vi bruker i No-Dig, og våre dyktige ansatte viste og forklarte hvordan vi utfører ulike metoder i praksis.

Her kan du se en kort stemningsvideo fra dagen:

Mange var nysgjerrige på å se vår nyutviklede, elektriske mini-borerigg for etablering av stikkledninger, og verkstedhallen var fylt opp av interesserte tilhørere da Øystein Olimb holdt et foredrag om metodevalg ved prosjektering.

Fagtreff – ikke bransjetreff

Daglig leder Øystein Olimb var tydelig på at målet med dagen først og fremst er å spre kunnskap om metodene og mulighetene i boring for etablering av rør. Det er lite informasjon om gravefri rørlegging (NoDig) i pensum for for VA-, ingeniør- og anleggsutdanninger, og han ble glad for å se mange nye fjes blant årets besøkende.

– Boring er uten tvil det mest miljøvennlige og bærekraftige alternativet i rørlegging, og stadig flere ledningseiere innser det. Etterspørselen etter våre gravefrie metoder vil bare øke i fremtiden, og konsulenter og entreprenører med kompetanse på dette feltet vil stille sterkt i framtiden, sier Øystein Olimb.

Åpen dag hos Olimb Anlegg et fagtreff, ikke et bransjetreff. Alle er velkomne til å se og lære, uansett kunnskapsnivå.

Se og lære

Olimb Anlegg er den entreprenøren i landet som har mest erfaring med gravefrie metoder, og Øystein Olimb blir ofte invitert til å snakke om mulighetene med boring i ulike fora. Men da som regel med kun ord og bilder som hjelpemidler.

– Det er noe helt annet å faktisk kunne vise fram utstyret vi bruker i de ulike metodene. Det gir selvsagt en mye bedre forståelse av det jeg snakker om, og de som prosjekterer har stor nytte av å se ting i riktige dimensjoner.

Styrt boring er en metode Olimb Anlegg utfører ofte. Selskapet har mange rigger i ulike størrelser, og flere av dem var stilt ut på åpen dag.

LES OGSÅ: Olimb Anlegg skriver ny historie i en gravefri fremtid