Hammerboring som metode

Hammerboring som metode

Hva er hammerboring?

Hammerboring er en boringsteknikk som benyttes til etablering av nye rør i fjell, morene og kombinasjonsmasser. Hammerboret roterer horisontalt gjennom massene, og metoden utføres med varerør. Hammerboring er en effektiv metode for boring av harde, steinholdige masser under f.eks. veier, jernbaner og bygninger. Metoden er ikke egnet for boring i bløt leire eller kvikkleire, samt armert betong eller stålspunt/bjelker. Olimb Anlegg har i dag to hammerborerigger som benyttes i diverse prosjekter.

Fordelene med hammerboring

Det er en rekke fordeler med hammerboring som metode. Hammerboring trenger gjennom de fleste typer masser, og etablerer nye rør uten å sprenge. Videre krever metoden lite plass til rigg, og det er ikke alltid nødvendig med mottaksgrop. Hammerboring har også kortere gjennomføringstid enn konvensjonell graving. Visste du at hammerboring og fjellboring utføres av samme borerigger? Forskjellen er bruk av varerør, hvor hammerboring utføres med fjellboring uten varerør. Les mer om fjellboring her.

Usikker på hvilken metode som egner seg best for boringsprosjektet ditt? Vi bistår deg i valg av metode. Ta kontakt med oss her. 

Om Olimb anlegg

I 1957 etablerte Kristian Olimb sin anleggsvirksomhet i Råde ved å gå tidlig i front med metoder og utstyr for etablering av nye rør. Kristian Olimb banet veien for gravefrie metoder i Norge, med den revolusjonerende installasjonen av strømpeforing i et avløpsrør i Oslo i 1977. Siden den gang har Olimb Anlegg videreutviklet sin maskinpark og fagekspertise, og blitt eksperter på NoDig metodikk. Virksomheten jobber landsdekkende fra Råde med 30 ansatte, og tilbyr tjenester innenfor styrt boring, hammerboring, fjellboring, tunellering og rørpressing. Olimb anlegg er et 100% familieeid selskap – «Det er vi som er Olimb». Vi går aldri fra en uferdig jobb, og er din trofaste boringspartner til enhver tid.