Hva er fordelene med styrt boring sammenlignet med graving?

Hva er fordelene med styrt boring sammenlignet med graving?

Er det egentlig noen fordeler med styrt boring som metode sammenlignet med graving? Det er det – og i dette blogginnlegget gir vi deg en innføring i de mange fordelene med styrt boring.

Styrt boring er mer skånsomt

Styrt boring er mer skånsomt mot omgivelsene. Graving utføres ofte med gravemaskiner, noe som kan resultere i en omfattende påvirkning på områdene det utføres. Styrt boring er ansett som mer skånsomt da det krever mindre inngrep i omgivelsene. Når man graver kan mangel på kontroll medføre komplikasjoner. Styrt boring er mer nøyaktig enn graving, da man kan kontrollere både dybde og retning i større grad. Ved hjelp av teknologi kan man bore hull i akkurat den dybden og retningen som er ønskelig.

Sikrere og mindre synlig

Styrt boring kan være en sikrere metode enn graving, og dette skyldes mulighet for kartlegging. Graving medfører en risiko ved at underjordiske strukturer kan bli påvirket, for eksempel vann og avløpsledninger. Med styrt boring kan teknologi brukes til å kartlegge slike strukturer, noe som kan resultere i at disse kan unngås i større grad. Styrt boring er en mer effektiv metode enn graving. Prosessen av å fjerne jord og fyllmasse kan være både tid- og ressurskrevende, og kontrollen som følger med styrt boring utgjør at man ikke trenger å fjerne like mye jord. Dette gjør styrt boring raskere og mer effektivt. Styrt boring vil også være mindre synlig da det ikke er en like inngripende metode. Et eksempel på dette er veiarbeid, hvor graving ofte fører til store setninger i veien.

Mer fleksibelt

Styrt boring er mer fleksibelt enn graving. Når man graver er det ofte noe begrenset hvor bredt og/eller dypt man kan grave, avhengig av maskinene og utstyret tilgjengelig. Med styrt boring, derimot, kan man benytte en rekke forskjellige typer boreutstyr til å bore hull i ulike størrelser og dybder. Dette gir større fleksibilitet, og gjør det mulig å tilpasse boringen etter behov.

Bedre for miljøet

En annen fordel med styrt boring er at det er en miljøvennlig metode, sammenlignet med graving. Graving og fjerning av og i forurensede masser er både kostbart og svært ressurskrevende ved at massene må håndteres varsomt, og de må spesialtransporters til godkjente deponier. Ettersom styrt boring er mindre omfattende, vil det ofte medføre mindre avfall og som et resultat – mindre forurensning.

Kostnadsbesparende

Det er også verdt å nevne at styrt boring kan være mer kostnadsbesparende enn graving. Graving er ressurskrevende og vil ofte medføre behov for mer arbeidskraft. Masser må kjøres fra og til, noe som er kostbart i kroner og miljø. Ved å velge styrt boring som metode benytter du mindre tid og ressurser, noe som fort gjør dette til en mer kostnadseffektiv metode.

Generelt flere fordeler

For å konkludere har styrt boring mange fordeler. Sammenlignet med graving er styrt boring mer skånsomt, nøyaktig, effektivt og sikrere. Styrt boring gir også mer fleksibilitet, er mer miljøvennlig og kostnadsbesparende. Les mer om styrt boring som metode her.