Inviterte til å se mikrotunnelering og pilotrørsboring på utslippsfritt prosjekt

Inviterte til å se mikrotunnelering og pilotrørsboring på utslippsfritt prosjekt

Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i sentrum av Kristiansand er et viktig pilotprosjekt for fossil- og utslippsfrie anleggsplasser. Mange ville bli med da Statens vegvesen arrangerte fagdag med befaring på anlegget.

Tirsdag 13. september arrangerte Statens Vegvesen til miniseminar om mikrotunnelering og pilotrørsboring i forbindelse med pågående rørarbeider i prosjektet «E39 Gartnerløkka-Kolsdalen, entreprise 2».

Blant de inviterte var blant annet VA-ingeniører i Kristiansand kommune og Lillesand kommune, lokale medlemmer av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i Agder, samt ansatte fra prosjektkontoret til Statens vegvesen i Kristiansand. 

Fossil- og utslippsfritt anlegg

For Statens vegvesen, som har mål om å halvere sine klimagassutslipp frem mot 2030, er E39 Gartnerløkka–Kolsdalen et pilotprosjekt som vil gi viktige erfaringer og kunnskap om kraftbehov, effektivitet og kostnader ved fossil- og utslippsfrie anlegg. 

Hovedentreprenør er TT Anlegg AS. Olimb Anlegg er underleverandør og utfører etablering av rør med NoDig-metoder. 

Mikrotunnelering og pilotrørsboring

På fagdagen var Øystein Olimb invitert til å snakke om metodene som blir brukt i prosjektet:

  • Mikrotunnelering til etablering av overvannsrør
  • Pilotrørsboring til foringsrør for el, VA og telekabler

Mikrotunnelering: Olimb Anlegg etablerer overvannsrør under europavei i Kristiansand med minimal påvirkning på miljøet. Foto: Erling Andre Flo, Statens vegvesen.

Tidligere i år gikk Olimb Anlegg til anskaffelse av Norges første elektriske pilotrørsborerigg, og denne blir nå brukt for første gang i prosjektet i Kristiansand.

LES OGSÅ: Først med elektrisk pilotrørsborerigg

Pilotrørsboring er ganske likt rørpressing. Hovedforskjellen er at man kjører en styrbar pilot som danner «rettesnor» for stålrøret som kommer etter. Dette gir veldig god nøyaktighet, og dermed også større forutsigbarhet for resultatet.

Pilotrørsboring: Metoden er godt egnet i oppdrag med strenge krav til nøyaktighet. Olimb Anlegg er den første i landet som kan utføre metoden utslippsfritt. Foto: Olimb Anlegg AS

Her kan du lese mer om våre NoDig-metoder: styrt boring, hammerboring, fjellboring, tunnelering og rørpressing.