Laget film om styrt boring under Altaelva

Laget film om styrt boring under Altaelva

Etableringen av nye vannledninger under Altaelva var et stort og viktig VA-prosjekt for Alta kommune. I en video på kommunens hjemmeside viser de hvordan jobben ble gjort med styrt boring.

Vannet vi drikker i Alta by transporteres i rør, blant annet krysser de Altaelva. Det har gjort vannforsyningen sårbar og det var stort behov for å minimere risikoen elva kan ha på hovedlinja. Samtidig er det verdens beste lakseelv det snakkes om, så i dette arbeidet var det like viktig å la elva leve sitt eget, frie liv.

Slik innleder Alta kommune når de presenterer videoen som viser hvordan Olimb Anlegg utførte styrt boring og inntrekking av de nye vannledningene under Altaelva.

Les saken og se videoen på Alta kommunes hjemmeside

Her kan du se flere boreprosjekter utført av Olimb Anlegg.