Liten borerigg kan bli stort gjennombrudd for gravefri etablering av stikkledninger

Oslo kommune VAV ser Olimb Anleggs mini-borerigg i aksjon for første gang.

Vi har utviklet en bærbar, elektrisk borerigg som etablerer stikkledninger gravefritt fra hus til hovedledninger. Oppdragsgiveren vår, Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV), har stor tro på løsningen.


I desember 2022 signerte Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) og Olimb Anlegg AS en avtale om innovasjonspartnerskap på utvikling av en løsning for gravefri tilknytning av stikkledninger til hovedledninger. Knapt seks måneder senere er prototypen klar for testing i virkelige forhold.

Fullverdig borerigg i miniformat

Vi har utviklet en helhydraulisk borerigg som er satt sammen av flere bærbare deler, slik at den enkelt kan fraktes, settes sammen og brukes innvendig fra kjellerrom i bygninger. Prototypen er 2,30 meter lang, veier 200 kg ferdig montert, og drives naturligvis av ren elektrisitet. 

Riggen har alle egenskapene til en større borerigg, og borer gjennom alle typer materialer og grunnforhold på veien fra hus til hovedledning: betong, tre, stein, løsmasser og stål. Den er konstruert for å utføre kjerneboring, styrt boring og hammerboring, alt etter situasjon og grunnforhold, i lengder opptil 50 meter. 

Her har riggen boret cirka en meter gjennom betong, løsmasser og spunt på under en time.
Mini-boreriggen forserer alle typer materialer og grunnforhold på veien fra hus til hovedledning. Her har den boret cirka en meter gjennom betong, løsmasser og spunt på under en time.

Sparer bygninger, tid, penger og miljø

Riggen borer seg ut fra kjellerrom til et påkoblingspunkt i kum ute i gata, og trekker deretter inn et nytt vannrør til huset. Alt i løpet av bare noen timer – uten å rive i bygningen, grave i grunnen eller påvirke trafikken.

Dette er spesielt viktig i bysentrum, hvor gravearbeider ofte medfører stengte gater og store utfordringer for fremkommeligheten. Riggen kan blant annet bore under vei og trikkeskinner mens trafikken går uforstyrret i bybildet.

Riggen kan blant annet bore under vei og trikkeskinner mens trafikken går uforstyrret i bybildet.

Tradisjonell graving og legging av nye vann- og avløpsrør medfører høye arbeidskostnader, støy og CO2-utslipp. Det å kunne legge nye rør i bakken gravefritt betyr derfor store besparelser i tid, penger og miljø for Oslo kommune.

Vant konkurranse om innovasjonspartnerskap

I dag finnes det ingen kommersiell løsning for gravefri etablering av stikkledninger.

Oslo kommune VAV har i flere år invitert markedet til å utvikle nye, gravefrie metoder, og satte opprinnelig av totalt 18 millioner kroner til utviklingen av en slik løsning i innovasjonsprosjektet «NoDig Development».

To firmaer deltok i konkurransen om et innovasjonspartnerskap med Oslo VAV. Vi leverte et godt tilbud med en svært god løsningsbeskrivelse ifølge oppdragsgiveren, og vant konkurransen.

Olimb Anlegg kan vise til en lang historie med utvikling av utstyr og fagekspertise innen gravefrie rørleggingsmetoder, og beviser i dette prosjektet at innovasjonskraften fortsatt er sterk.

LES OGSÅ: Først med elektrisk pilotrørsborerigg

Kan komme i drift tidligere enn forventet

– Tidsperspektivet var 18 måneder fra prosjektoppstart til riggen skal være i drift for VAV. Prototypen var ferdig bygget på under fire måneder, og vi ligger godt foran tidsplanen så langt. Hvis det går som vi håper, kan riggen være i drift i prosjekter for Oslo kommune før det har gått 12 måneder, forteller en optimistisk prosjektleder i Olimb Anlegg, Jørgen Kristensen.

Prototypen har bestått alle tester inne på verkstedet med glans hittil. Nå blir den testet i ulike utvendige miljøer, før den skal prøves og godkjennes offisielt.

Et gjennombrudd

Snart ti år har gått siden Oslo kommune VAV først utfordret markedet til å finne nye metoder for gravefri tilknytning av vannledninger, i prosjektet som den gang het «NoDig Challenge». Flere leverandører har prøvd seg, men ingen av de tidligere prosjektene kom helt i mål. 

Nå øyner Oslo kommune VAV et etterlengtet gjennombrudd.

– I VAV har vi stor tro på at vi i dette prosjektet kommer i mål med en gravefri løsning for etablering av stikkledninger. Det vil gjøre det mulig for oss å ikke bare øke rehabiliteringstakten, men også gjøre det billigere, mer miljøvennlig og med mindre ulemper for byens innbyggere, sier prosjektleder Caroline Hovind Fantoft i VAV.