Olimb anlegg har blitt en miljøfyrtårn-bedrift!

Olimb anlegg har blitt en miljøfyrtårn-bedrift!

Det er med stor entusiasme at vi ønsker å meddele at vi er blitt miljøfyrtårn sertifisert. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi i Olimb anlegg strekker oss alltid etter å utgjøre en bærekraftig forskjell for miljøet.  

Men hvor viktig er egentlig dette, og hva vil det bety?

Visste du at industri sektoren er Norges tredje største utslippssektor når det kommer til klimagasser? Med et utslipp på 11,7 millioner tonn i 2021, utgjør dette hele 23,9% av vårt totale klimagass-utslipp. Dersom Norge skal nå sine klimamål for 2030, er det mye utslipp som gjenstår.

Arbeidet mot en bærekraftig fremtid krever handling, ikke bare ord

Vi ønsker å gjøre en innsats for å redusere vårt miljøavtrykk, og velger derfor å ta en aktiv stilling til det grønne skiftet. Miljøfyrtårn sertifiseringen stiller krav til hvordan vi foretar en rekke prosesser, derav blant annet avfallshåndtering og HMS-rutiner. Ved å innføre bærekraftstiltak gjør vi det grønne valget lettere for deg. Vi vil kontinuerlig jobbe for å forbedre våre rutiner og prosesser slik at de er så miljøvennlige som mulig.

Vi tar miljøet på alvor – for din skyld, og for min

Ved å være samfunnsaktive ønsker vi å bidra til at andre tar bevisste og bærekraftige valg, og dette gjør at vi er stolte av å være en miljøfyrtårn-bedrift. Les mer om hva det vil innebære å være en miljøfyrtårn sertifisert bedrift her.

Har du spørsmål vedrørende vårt arbeid og våre bærekraftstiltak? Ta kontakt med oss her.