Olimb Anlegg skriver ny historie i en gravefri fremtid

Vi fornyer oss og rigger selskapet for videre vekst og lederposisjon i rørboringsmarkedet.


Etterspørselen etter gravefrie rørleggingsmetoder (No-Dig) øker kraftig, og Olimb Anlegg er en av få aktører i Norge som har utstyret og kompetansen som trengs for å utføre metodene. Nå satser vi stort for å dekke en mye større del av behovet på landsbasis.

Vekst og fusjon

Fra vårt hovedsete i Råde utfører vi bore- og rørpressingsoppdrag over hele landet. De siste tre årene har vi vunnet stadig større oppdrag, og nær triplet omsetningen.

Som et viktig steg i den videre veksten, fusjonerer Olimb Anlegg med Vestfold-firmaet Holland Boring AS. Dette skjer formelt i juli 2023. Alle ansatte i Holland Boring blir med over i Olimb Anlegg, som teller 40 ansatte totalt etter fusjonen.    

Modernisert logo viser retningen for selskapet 

Olimb Anlegg og Olimb Rørfornying skilte lag i 2022, etter nesten 50 år med felles historie.

Olimb Anlegg er videreføringen av den opprinnelige familiebedriften som ble grunnlagt av Kristian Olimb i 1957, mens Olimb Rørfornying ble kjøpt opp av danske Per Aarsleff AS.

For å vise skillet mellom de to selskapene tydeligere, har vi nå modernisert selskapslogoen til Olimb Anlegg. Et stilisert bor erstatter nav-symbolet fra den originale Olimb-logoen. Boret kan også tolkes som en pil i retning framover, i tråd med selskapets ambisjoner.

Modernisert logo: Olimb Anleggs selskapslogo før (til venstre) og etter fornyelsen. Omprofileringen vil skje gradvis i løpet av 2023.     

Innovasjon og utvikling siden 1970

I 1970 var den framsynte grunnleggeren Kristian Olimb i USA og hentet den første maskinen som kunne bore i løsmasser. Siden den gang har familiebedriften Olimb Anlegg fortsatt med å videreutvikle utstyr og fagekspertise innen gravefrie rørleggingsmetoder, og innovasjonskraften og utviklingsviljen i bedriften er fortsatt sterk.

Sommeren 2022 tok Olimb Anlegg i bruk Norges første elektriske og pilotrørsborerigg. Det skjedde i det utslippsfrie prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen, i sentrum av Kristiansand.

LES OGSÅ: Først med elektrisk pilotrørsborerigg

Selskapet har også et stort, pågående utviklingsprosjekt med Vann- og avløpsetaten i Oslo om en bærbar borerigg for gravefri etablering av stikkledninger som takler alle type grunnforhold. En elektrisk protorigg er utviklet og klar til testing i prosjektet.

Fremtiden er gravefri

Øystein Olimb (57) tok over rollen som operativ daglig leder i 2021 med klare ambisjoner om fortsatt vekst for selskapet og økt kunnskap i markedet om gravefrie rørleggingsmetoder.

– Med No-Dig kan vi føre fram infrastruktur under bakken med minimal graving. Det er uten tvil det mest miljøvennlige og bærekraftige alternativet i rørlegging, og stadig flere ledningseiere innser det. Etterspørselen etter våre gravefrie metoder vil bare øke i fremtiden, og vi skal være der og levere, sier Øystein Olimb.