Hjem  /  Om oss

Om oss

Helt fra selskapets spede begynnelse har Olimb ligget i front med metoder, utstyr og produkter som kan redusere behovet for å grave og rive.

Les mer Jobb hos oss

Om selskapet

Kristian Olimb etablerte sin anleggsvirksomhet i Råde 1957. Den framsynte entreprenøren gikk tidlig i front med metoder og utstyr for å etablere nye rør, og gjennom flere store VA-entrepriser fikk selskapet et solid fotfeste i bransjen.

I 1970 var Kristian Olimb i USA og hentet den første maskinen som kunne bore i løsmasser. Fire år senere anskaffet han en stigort-maskin for boring av tunneler i fjell, og selskapet lanserte grovhullsboring i fjell som nytt spesialområde.

Siden den gang har Olimb Anlegg bare fortsatt med å videreutvikle sin maskinpark og fagekspertise, som er å etablere hull og traséer for nye rør der graving ikke er mulig eller ønskelig. Det har blitt mange spennende NoDig-oppdrag opp gjennom årene, med VA-prosjektet Midgardsormen i Oslo som den største styrkeprøven så langt i selskapets historie.

Olimb Anlegg AS er et 100 % familieeid selskap. Vi holder til sentralt ved E6 i Råde.

Olimb Anlegg AS

Org.nr. 997 409 841

  • 30 ansatte +/-
  • Hovedvirksomhet boring
  • Jobber landsdekkende fra Råde, Østfold
  • Daglig leder: Øystein Olimb
  • Eier: Olimb-familien (100 %)
Ta kontakt

Historien

Helt fra selskapets spede begynnelse har Olimb ligget i front med metoder, utstyr og produkter som kan redusere behovet for å grave og rive.

Det startet med utgravinger for hånd under vei og jernbane. Senere kom maskiner for rørtrykking og boring som svar på hvordan man kunne legge rør i grunnen uten å hindre, eller bli hindret av, det som var over rørene. Være seg vei, vann, fjell eller annet. I dag er dette ekspertisen til Olimb Anlegg AS, nemlig å etablere hull og traséer for nye rør der graving ikke er mulig eller ønskelig.

1957

Anleggsvirksomheten Kristian Olimb AS blir etablert

Kristian Olimb grunnla sin virksomhet i 1957. De første årene ble det mest skogsbilveier, fjellsprengning og tradisjonell anleggsvirksomhet.

1962

Den første store entreprisen

Kristian Olimb AS vant anbudet på ledningsarbeider for Fredrikstad og Omegn Vannverk. Flere store kontrakter på legging av vannledninger følger på 60-tallet og virksomheten får solid fotfeste.

1970-årene

Nye maskiner og metoder

I 1970 henter Kristian Olimb den første maskinen som kan bore i løsmasser fra USA til Råde. Fire år senere anskaffer han en stigort-maskin for boring av tunneler i fjell, og selskapet lanserer både horisontal og vertikal grovhullsboring i fjell som nytt spesialområde.

1977

Første installasjon av strømpeforing i Norge

Innovatøren Kristian Olimb sikrer seg lisens på verdens første strømpeforing. Han kontakter Oslo kommune og får lov til å prøve ut foringen i et avløpsrør i Ragna Nilsens vei. Dette skjer i 1977. Installasjonen er vellykket og et nytt eventyr er i gang.

1980-årene

Nedturer og oppturer

Boring av sjakter ved Ulla-Førre anlegget ble en økonomisk nedtur for Kristian Olimb AS, men selskapet har heldigvis flere ben å stå på. Monopol på metoder og produkter blir opphevet, og samarbeid med andre aktører i bransjen skyter fart på rehabilitering uten graving.

1995

Henter den første styrtboreriggen

Den første navigatøren fra amerikanske Vermeer blir hentet til Norge, og med den starter en ny epoke for Kristian Olimb AS. Det nye systemet, som raskt fikk betegnelsen «styrt boring», skulle betjene selvfallsledninger, vannledninger, kabelrør, gassrør, fjernvarme og pumpeledninger. Pilotprosjektet var framføring av en kloakkledning på 670 meter i Drammen, og fra 1996 blir en lang rekke krevende oppdrag utført med denne metoden.

2000-tallet

Innvendig rørfornying

Gjennom 2000-tallet utvikles produkter og metoder for rørfornying av innvendige avløpsrør i bygninger. I 2010 får Olimb, som første leverandør i Norge, Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk for rørfornying inne i bygninger.

2008

En ny generasjon Olimb overtar

I 2008 tar brødrene Tor-Erik og Øystein over firmaet Kristian Olimb AS etter sin far.

2009

Tidenes største VA-kontrakt, Midgardsormen

I samarbeid med danske Østegaard AS får Olimb et av de store delprosjektene i etableringen av Midgardsormen i Oslo sentrum. Det største oppdraget i kontrakten innbærer 1800 meter laserstyrt mikrotunnellering under bakken. Prosjektet ble ferdigstilt i 2014. Om prosjektet

2011

Selskapsstrukturen endres

Rørfornying blir samlet under en felles ledelse i Olimb Group, mens eiendom- og anleggsvirksomhet blir lagt utenfor. Tor-Erik Olimb blir arbeidende styreformann for hele konsernet. Det overordnede målet for Olimb er å være landets fremste aktør på gravefrie metoder (No-Dig), og Olimb Rørfornying skal være landets ledende selskap på rørfornying. Rørfornyingsavdelinger opprettes etter hvert i Trondheim og i Bergen.

2017

Olimb Group selger aksjemajoriteten i Olimb Rørfornying AS 

Olimb-familien selger 51 prosent av rørfornyingsaktiviteten til danske Per Aarsleff Holding AS, som med det blir største eier i Olimb Rørfornying AS. 

2021

Øystein Olimb blir daglig leder i Olimb Anlegg AS 

Etter 26 år som daglig leder velger Tor-Erik Olimb å tre av. «Lillebror» Øystein tar over lederstolen i Olimb Anlegg AS.

2022

Olimb Anlegg AS og Olimb Rørfornying AS skiller lag 

Per Aarsleff Holding AS kjøper ut resterende aksjer og tar hundre prosent eierskap i Olimb Rørfornying AS.

Olimb Anlegg AS fortsetter som et familieeid selskap.

2022

Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi tar miljø og klima på alvor, og forplikter oss til å jobbe aktivt og målrettet for å redusere vår belastning på miljøet. Om vår sertifisering

Jubileumsbok

Les mer om Olimbs rikholdige historie i jubileumsboken som ble utgitt i anledning Olimbs 60 års jubileum i 2017.

Se jubileumsbok