Knallhardt møte med fjell i Narvik

Om prosjektet

Hammerboring i fjell for etablering av ny reservevannløsning til 18.000 innbyggere i Narvik. Det var en utfordring Olimb Anlegg tok på seg i en by med et allsidig klima og mye hardt fjell.

Stigningen på det 350 meter lange borestrekket var på 33 prosent, som var det lengste og bratteste strekket Olimb noen gang hadde kjørt. Det ble derfor laget et eget klemarrangement for å forhindre en eventuell brekkasje på borestrengen; et ekstra hydraulisk låsepunkt som klemmer rundt borestrengen. Innretningen ble boltet i fjellet.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for hovedentreprenør Thore Magnussen & Sønn AS i Lofoten (2017)
  • Boring 350 meter gjennom fjell for fremføring av duktilt støpejernsrør Ø 250 mm
  • Borestrekningen ble rymmet opp til Ø 550 mm

Nøkkelinfo

Metode: Hammerboring
Oppdragsgiver:
Thore Magnussen & Sønn AS
Tidsperiode: 2017