Om prosjektet

Da Sirdal Kraft skulle etablere nytt vannkraftverk i Tonstad, måtte de få på plass et rommelig rør som kunne lede vann fra fjellet og ned til kraftverket. Mange meter av røret ble gravd ned i fjellskråningen, men på toppen gjensto den krevende «sjarmøretappen»: En 120 meter lang rørtrasé gjennom fjell i dimensjon 690 mm.

Olimb Anlegg tok utfordringen med å bore det massive hullet – på et av de bratteste anleggsstedene de noen gang har jobbet. Å frakte rigg og til sammen mange tonn maskiner og utstyr opp 500 meter i bratt lende (og ned igjen) er ikke bare-bare. Både lastebærer og helikopter måtte til.

Fjellhullet ble boret nedenfra og opp med en stigning på 19 prosent: Først med et pilotbor som kan styres (Ø165 mm), og deretter rymmet i fire etapper med borkroner i stigende dimensjoner opp til den endelige diameteren på 690 mm.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for Sirdal Kraft høsten 2020.
  • Boring av 120 meter langt fjellhull Ø690 mm for etablering av rør som leder vann fra fjell ned til vannkraftverk i Tonstad.
  • Anleggsplass cirka 500 m.o.h.
  • Hullet ble boret nedenfra og opp med en stigning på 19 prosent. Det ble boret/rymmet i fire etapper med borkroner i stigende dimensjoner opp til Ø690 mm.

Fjellboringen for Sirdal Kraft ble utført på et av de bratteste stedene Olimb Anlegg noen gang har jobbet. Både lastebærer og helikopter ble brukt til å frakte rigg, maskiner og annet nødvendig utstyr opp de bratte stigningene til anleggsplassen nesten 500 m.o.h.

Nøkkelinfo

Metode: Fjellboring
Oppdragsgiver:
Sirdal Kraft
Tidsperiode: Høsten 2020