Om prosjektet

VA-prosjektet Klæbu – Trondheim knytter de to kommunene sammen med vann- og avløpsledninger.  Av cirka 2,5 kilometer med rør har 825 meter kommet på plass med styrt boring under Nidelva.

– Det er det lengste strekket vi har boret hittil i Olimb Anlegg, og det lengste strekket som er boret på denne måten i Midt-Norge, konstaterer Øystein Olimb.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført juni-juli 2021 som underentreprenør for Solberg Maskin AS, i siste del av VA-prosjektet Klæbu – Trondheim.
  • Boring av 825 meter lang trasé og inntrekking av Ø400 mm kloakkpumpeledning på strekningen Kambrua – Kvetabekken, hvorav 240 meter kryssing under Nidelva. Dypeste punkt på kurve under elva var cirka 15 meter.
  • Krevende formasjoner i grunnen med stor andel kulestein og leire. Mellomrymmingen ble derfor utført med krone i Ø630 mm for å sikre en robust gjennomføring av den Ø400 mm store kloakkledningen.

Se video fra prosjektet

Fra venstre: Øystein Olimb, Jan Petter Dalåmo fra Solberg Maskin, Knut-Ivar Græsdal og Håkon Hofstad Hojem fra Kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Det var mye spenning knyttet til boringen under Nidelva. Enkelt var det ikke, men Olimb Anlegg kom i mål til tross for utfordringer med mye kulestein og leire. Trondheim kommune besøkte anlegget i innspurten av prosjektet og tok en prat med fornøyde entreprenører og prosjektledere i Kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Nøkkelinfo

Metode: Styrt boring
Oppdragsgiver:
Solberg Maskin AS
Tidsperiode: Juni – Juli 2021