Satte norsk rekord i styrt boring dimensjon Ø1000 mm

Om prosjektet

I noen intense uker på våren 2020 gikk Olimb Anleggs gule borerigg jevnt og trutt på Haugbro i Nordre Follo kommune.

Sakte men sikkert – nedover, bortover, oppover – meter for meter, ble det boret standhaftig mot ett eneste stort og djervt mål: Å gjøre det 540 meter lange leirehullet romslig og holdbart nok til å trekke inn en Ø1000 mm stor overvannsledning.

Borekronene kvernet seg utrettelig gjennom tung og trassig leiregrunn under vernet slåttemark. På det dypeste ble det boret i kurve hele 9 meter ned under bakken. Til sammen tre borekroner, den siste og største i dimensjon 1200 mm, ble brukt til å rymme traséen stor nok.

Jo nærmere målet, desto viktigere å holde boret i gang for å unngå fastkjøringer. I innspurten gikk boringen kontinuerlig natt og dag.

Og endelig! Fredag 16. mai 2020 klokka 09.45 dukket borekrona opp av bakken for siste gang. Det massive røret var på plass i boretraséen og rekorden var et faktum!

PS. Uken etter gikk Olimb Anlegg i gang med strekk nummer to på Haugbro i samme dimensjon (Ø1000 mm), men da «bare» 230 meter.

  • Flere boringer for gravefri framføring av rør under vernet slåttemark i forbindelse med en stor VA-utbygging i Nordre Follo kommune (Ski-Haugbro overføringsanlegg vann og avløp)
  • Oppdrag utført som UE for Isachsen AS i perioden februar – mai 2020. Ledningseier: Nordre Follo kommune.
  • Lengste borestrekk i prosjektet: 540 meter lang trasé i dimensjon Ø1000 (norsk rekord per mai 2020). Dypeste punkt i borekurve: 9 meter.
  • Grunnfohold: Leire

Nøkkelinfo

Metode: Styrt boring
Oppdragsgiver:
Isachsen AS
Tidsperiode: Februar-mai 2020