Om prosjektet

Under jordene i Rygge lå en gammel vannledning av eternitt som måtte byttes ut. I tillegg skulle det etableres en ny pumpeledning for avløp som kobler en rekke gårder til det offentlige avløpsnettet, samt legges trekkerør for fiber og kabel. Totalt tre kilometer med rørtrasé.

De fleste kommuner ville valgt tradisjonell graving over dyrket mark når det skal legges nye vann- og avløpsledninger, siden grunnforholdene normalt er svært gode til nettopp det. Moss kommune har imidlertid en prosjektavdeling med god kunnskap om NoDig-metoder, og prosjektleder Erik Nilsen valgte styrt boring for å unngå store inngrep for grunneierne i et av landets beste jordbruksområder – midt i våronna!

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført av Olimb Anlegg for Moss kommune (mai-aug 2021)
  • Styrt boring og inntrekking av tre PE-ledninger i ulike dimensjoner i én og samme operasjon (vann Ø225 mm, avløp Ø60-90mm, fiber/kabel Ø125 mm). Totalt cirka 3000 meter trasé gjennomført i etapper à 400-500 meter.

Nøkkelinfo

Metode: Styrt boring
Oppdragsgiver:
Moss kommune
Tidsperiode: Mai – August 2021