Om prosjektet

Styrt boring er en utmerket gravefri metode når det er behov for å legge nye rør i bakken under eksisterende infrastruktur.

I dette prosjektet utfører Olimb Anlegg boring og inntrekking av vannledning og trekkerør for fiber under trafikkert vei i Rakkestad sentrum.

Nøkkelinfo

Metode: Styrt boring
Oppdragsgiver:
Tune Graveservice
Tidsperiode: April 2021