Løste overvannsproblem med tunnelering under riksvei

Om prosjektet

Området ved Skjeberg stasjon er et viktig knutepunkt for trafikk og jernbane sør i Sarpsborg kommune. I perioder med mye nedbør hopet vannet seg opp og forårsaket oversvømmelser.

Riksveien har avkjøring til E6, og har en viktig beredskapsfunksjon dersom trafikken skulle sperres av på E6. Det lå i kortene at graving over vei ikke var aktuelt for å utbedre overvannsproblemene, og tunnelering ble valgt som løsning.

– Normalt ville vi kanskje valgt å grave, men å legge tunnel er jo en elegant løsning som ikke sjenerer trafikken, dessuten slipper man i etterkant å få dumper i veien og måtte utbedre i lang tid etterpå, det er jo positivt, sier anleggsleder Kim Martin Karlsøen ved Tune Graveservice til VAnytt. LES HELE ARTIKKELEN HER

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført som UE for Tune Graveservice i mai 2020. Byggherre Sarpsborg kommune.
  • Tunnellering av 85 meter lang kulvert Ø1400 mm under riksveg.
  • Grunnforhold: Hovedsaklig kvikkleire

Nøkkelinfo

Metode: Tunnelering
Oppdragsgiver:
Tune Graveservice
Tidsperiode: Mai 2020