Tunnelering under Tuneveien i Sarpsborg

Om prosjektet

Da Sarpsborg kommune skulle skille kloakk og regnvann i et større graveprosjekt på Lande, sa Statens vegvesen nei til å grave over den trafikkerte Tuneveien, som er omkjøringsvei hvis E6 må stenge. Løsningen ble tunnelering.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført som underentreprenør for Råde Graveservice i april 2018. Ledningseier: Sarpsborg kommune.
  • Tunnelering under fylkesvei 118 (Tuneveien, Sarpsborg)
  • Gjennomføringstid: 3 dager

Nøkkelinfo

Metode: Tunnelering
Oppdragsgiver:
Sarpsborg kommune
Tidsperiode: April 2018