Tag Archives: NoDig metodikk

Hammerboring som metode

Hammerboring som metode

Hva er hammerboring? Hammerboring er en boringsteknikk som benyttes til etablering av nye rør i fjell, morene og kombinasjonsmasser. Hammerboret roterer horisontalt gjennom massene, og metoden utføres med varerør. Hammerboring er en effektiv metode for boring av harde, steinholdige masser under f.eks. veier, jernbaner og bygninger. Metoden er ikke egnet for boring i bløt leire […]