Høy borføring i Sirdal

Fjellboring for Sirdal Kraft: Langt, stort og bratt!

Olimb Anlegg er godt i gang med fjellboring for Sirdal Kraft på et av de bratteste stedene de noen gang har hatt anlegg. Høydeoppholdet fikk en «flying start» med innertier på pilotboringen.

Sirdal Kraft etablerer et nytt vannkraftverk i Tonstad som skal forsynes med vann fra fjell, via et rør som er gravd ned i fjellskråningen. Olimb Anlegg har fått i oppdrag å bore et hull gjennom fjell til de siste 120 meterne på toppen, nesten 500 m.o.h.

Fjellhullet blir boret nedenfra og opp med en stigning på 19 prosent. For å komme opp i den endelige diameteren på 690 mm skal det bores i fire etapper med borkroner i stigende dimensjoner.

Olimbs operatører kan glede seg over at de traff blink med pilotboringen (Ø165mm) på første forsøk. Går også resten av fremdriften som planlagt, er oppdraget utført i løpet av cirka en måned.

Både lastebærer og helikopter ble brukt til å frakte rigg og annet nødvendig utstyr opp de bratte stigningene til anleggsplassen.